GREENION ❤️ מוצרים למספרות

.
2024

קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות
GREENION ❤️
מוצרים למספרות

GREENION

GREENION תנין IONIC מייבש GREENION מייבש שיער
מייבש שיער

GREENION תנין IONIC מייבש

משתמש בשני כדורי הקרמיקהשGreenion הטכנולוגיה. הקרמיקה כדורי אוויר הטיהור הן סדרה של כדורי קרמיקהשיפע...

מידע על מוצר
GREENION יישור איירונס GREENION מחליקי שיער
מחליקי שיער

GREENION יישור איירונס

הם משתמשיםבטכנולוגיה חדשניתשחודרת לציפורן השיערוקליפת המוח, מעלים את רמות הלחות לעזוב את השיער ר...

מידע על מוצר

X